Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaAlgemene Dekkingsmiddelen

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Algemene Dekkingsmiddelen

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2019

2020

2021

2022

Nr

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Indexering baten +2,5%

S

Autonoom

-375.001

-376.285

-376.285

-390.535

4.1

Areaalontwikkelingen OZB

S

Autonoom

66.294

49.071

49.071

49.071

4.2

Algemene uitkering, maartcirculaire 2018

S

Autonoom

-722.126

-1.710.926

-2.250.939

-2.945.889

4.3 / 1.7

Dividend BNG

S

Autonoom

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

4.4

Dividend Alliander

S

Autonoom

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

4.4

Terugdraaien verrekeningen met de Behoedzaamheidsreserve

I

Autonoom

241.186

60.444

-29.579

-13.795

4.5

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

-909.647

-2.097.696

-2.727.732

-3.421.148

4A Belastingen en heffingen

4.1 Indexering baten +2,5%
In de algemene uitgangspunten is ingegaan op de indexering van de lasten en baten. De baten worden met 2,5% geïndexeerd.

4.2 Areaalontwikkeling
De areaalontwikkeling heeft financiële gevolgen voor zowel de OZB opbrengst als de kosten van beheer voor groen, water, verhading en bruggen.

4B Algemene uitkering

4.3 Algemene Uitkering
Uitkomsten ontwikkeling uitkering gemeentefonds op basis van de maartcirculaire (zonder aanpassing eigen maatstaven). Hierin zijn de gevolgen van het Regeerakkoord en de Programmastart van interbestuurlijk programma (IBP) verwerkt. Zie ook programma 1B.

4C Financiering

4.4 Dividend BNG en Aliander
Het dividend 2017 van de BNG en van Alliander valt substantieel hoger uit dan geraamd. Onder invloed van de algehele economische ontwikkeling vinden wij het verantwoord om de helft van deze stijging als structureel aan te merken.

4D Saldo financiering
Geen wijziging.

4E Overig

4.5 Terugdraaien verrekeningen Behoedzaamheidsreserve
Voor een goed beeld van de uitkomsten van de concept-kadernota 2019-2022 zijn de voorgenomen verrekeningen 2019 t/m 2022 met de Behoedzaamheidsreserve gemeentefonds teruggedraaid.

Ga naar boven