Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 3: Bestuur en organisatie van Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 3: Bestuur en organisatie van Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2021

2022

2023

2024

Nr

Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

Indexering VRHM

S

Autonoom

30.506

30.506

30.506

30.506

301

Investeringen vervanging vervoermiddelen

S

Nieuw

0

0

0

0

302

Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

30.506

30.506

30.506

30.506

301. Indexering VRHM

De indexering is naar verhouding van de loonkosten en de materiele kosten berekend op basis van de afgesproken kaders van de bestuurlijke werkgroep Financiele Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). Voor loonkosten is 3,88% afgesproken, voor materiele kosten 1,80%.

302. Investeringen vervanging vervoersmiddelen

De investeringen betreffen de jaarschijf 2024. De kapitaallasten daarvan zien we voor het eerst in 2025 terug. Alle investeringen zijn nader toegelicht in onderdeel E. Investeringen.

Ga naar boven