Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeE. Investeringen

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

E. Investeringen

In de begroting 2020 wordt het volledige investeringsplan (IP2020) opgenomen met een berekening van de kapitaallasten van alle afgesloten en lopende investeringen alsook het geheel van investeringsvoornemens uit de begroting 2019 en de kadernota 2020-2023. Voor die gedetailleerde berekening van de kapitaallasten worden alle lopende investeringen cq. investeringsvoornemens beoordeeld op de vraag wanneer de uitgaven met de kennis van dit moment precies worden verwacht. Dus als bijvoorbeeld de investeringen voor ondergrondse containers (in afwachting van de de besluitvorming over de 'omkering afvalinzameling') één jaar opschuiven, dan schuiven de kapitaallasten ook één jaar door.

Voor de berekening van de kapitaallasten in deze kadernota zijn de nieuwe investeringsvoornemens t.o.v. het investeringsplan bij de begroting 2019 meegenomen. Deze investeringsaanvragen zijn hierna in beeld gebracht. Voor de toelichting van deze investeringsvoornemens wordt verwezen naar programma 2.

Kapitaallasten

Investeringen

oplevering

Levensduur

investering

2020

2021

2022

2023

Tractor

2021

10 jaar

45.000

4.838

4.804

Heftruck

2021

8 jaar

30.000

3.975

3.947

Vervanging hulp voertuig (Goupil) t.b.v. Houtkamp (electrisch)

2020

8 jaar

20.000

2.650

2.631

2.613

Vervanging Goupil t.b.v. de begraafplaats (electrisch)

2020

8 jaar

20.000

2.650

2.631

2.613

Totaal

115.000

-

5.300

14.075

13.977

De investeringsvoornemens die volgen uit de geactualiseerde beheerplannen voor de openbare ruimte (IBOR) worden meegenomen in het investeringsplan bij de begroting 2020. De kapitaallasten van die investeringen maken deel uit van de geschetste ontwikkeling van de kosten beheer openbare ruimte in programma 2.