Gemeente Leiderdorp

Inleiding

Op deze pagina vindt u de Kadernota 2022-2025 van de Gemeente Leiderdorp. In de kadernota zijn voorstellen voor de financiële uitgangspunten en kaders voor de opmaak van de begroting van volgend jaar verwerkt. In de rechter kolom gaat u eenvoudig langs de verschillende (nieuwe) begrotingsprogramma’s.

De kadernota maakt deel uit de jaarlijkse planning-en-controlcyclus. Deze cyclus bestaat uit de financiële kadernota, programmabegroting, bestuursrapportages en jaarstukken.