Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 3: Bestuur en organisatie van Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 3: Bestuur en organisatie van Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2023
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2023

2024

2025

2026

Nr

Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

Omgevingsdienst ondermijning

I

Autonoom

-9.200

0

0

0

301

Diesel tractiemiddelen

S

Autonoom

20.000

20.000

20.000

20.000

302

Indexering bijdrage VRHM

S

Autonoom

56.659

56.659

56.659

56.659

303

Indexering bijdrage RDOG

S

Autonoom

2.888

2.888

2.888

2.888

304

Indexering bijdrage HR

S

Autonoom

10.574

10.574

10.574

10.574

305

AV Raadszaal

S

Autonoom

91.500

91.200

90.900

90.600

306

Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

172.421

181.321

181.021

180.721

301. Omgevingsdienst ondermijning

Om de aanpak van ondermijnende activiteiten op het gebied van milieu in Leiderdorp te kunnen borgen, is het van belang dat ook de toezichthouder vanuit de Omgevingsdienst kan aansluiten bij het Lokaal Signalenoverleg Ondermijning in Leiderdorp. Bijdrage aan dit overleg (12x 1.5 uur per jaar) en de hierbij gepaard gaande integrale controles (6x per jaar een dagdeel) maken een groot verschil in de aanpak van ondermijning en daarbij het beëindigen van illegale en potentieel gevaarlijke situaties. Budgetverschuiving van overige veiligheidsmaatregelen naar milieubeheer. Zie ook aanmelding 210.

302. Diesel tractiemiddelen

Geconfronteerd met hogere prijzen voor diesel ontstaat er een tekort aan budget, daarnaast als autonome ontwikkeling zijn we meer gaan rijden als gevolg van de papierinzameling.

303. Indexering bijdrage VRHM

De deelnemersbijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands-Midden wordt verhoogd met de vastgestelde indexering door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

304. Indexering bijdrage RDOG

De deelnemersbijdrage aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg wordt verhoogd met de vastgestelde indexering door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

305. Indexering bijdrage HR

Naar aanleiding van de kaderbrief 2023, bijstellen van de diverse bijdragen aan HR. In deze kaderbrief wordt alleen de index voor de begroting 2023 vastgesteld. Inhoudelijke kaders worden pas na de raadsverkiezingen besproken en vastgesteld.

306. AV Raadszaal

De voorzieningen van de raadszaal ten behoeve van de gemeenteraad zijn bij de bouw van het gemeentehuis aangebracht en destijds uit het bouwbudget bekostigd. Ontwikkelingen op het technische vlak als ook in de wetgeving met betrekking tot de informatievoorziening vergen een vernieuwing van de Audio Visuele inrichting van de raadzaal. De functionele mogelijkheden bepalen de hoogte van de investering en de daaraan verbonden jaarlijkse kosten. Bij een 'toekomst vast' systeem streven we naar functionaliteiten die voldoen aan eisen van nu en de komende jaren. Die investering ramen we op een bedrag van € 300.000 in 2022. Voor de aanvraag van dit krediet volgt later dit jaar een separaat raadsvoorstel waarbij het bestaande krediet voor ICT Raadszaal van € 25.000 vervalt. De structurele lasten met ingang van 2023 nemen we hier in de kadernota mee. Daarnaast ramen we de jaarlijkse servicekosten op 10% van de investeringen.

Ga naar boven