Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeE. Investeringen

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

E. Investeringen

In de begroting 2022 wordt het volledige investeringsplan (IP2022) opgenomen met een berekening van de kapitaallasten van alle afgesloten en lopende investeringen alsook het geheel van investeringsvoornemens uit de begroting 2021 en de kadernota 2022-2025. Voor die gedetailleerde berekening van de kapitaallasten worden alle lopende investeringen cq. investeringsvoornemens beoordeeld op de vraag wanneer de uitgaven met de kennis van dit moment precies worden verwacht. Dus als bijvoorbeeld de investeringen voor de aanleg van wegen één jaar opschuiven, dan schuiven de kapitaallasten ook één jaar door.

Voor de berekening van de kapitaallasten in deze kadernota zijn de nieuwe investeringsvoornemens t.o.v. het investeringsplan bij de begroting 2021 meegenomen. Deze investeringsaanvragen zijn hierna in beeld gebracht.

Kapitaallasten

Investeringen

oplevering

Levensduur

investering

2022

2023

2024

2025

Beschoeing

2024

50

14.000

350

Beschoeing

2025

50

65.000

0

Gemalen 10 jaar

2022

10

68.200

0

0

0

Gemalen 15 jaar

2022

15

20.000

0

0

0

Gemalen 40 jaar

2022

40

10.275

0

0

0

Gemalen 10 jaar

2023

10

68.200

0

0

Gemalen 15 jaar

2023

15

20.000

0

0

Gemalen 40 jaar

2023

40

10.275

0

0

Sleutelkast

2022

15

20.000

1.433

1.427

1.420

Totaal

295.950

0

1.433

1.427

1.770

De investeringen met betrekking tot de gemalen leiden niet tot aanvullende kapitaallasten, aangezien deze kapitaallasten al eerder zijn meegenomen in de begroting (decemberwijziging 2020). Ze zijn nu wel opgevoerd met als doel de investeringen bij de begroting 2022 nog officieel beschikbaar te laten stellen door de raad.

De opgevoerde investeringen voor beschoeiingen zijn het gevolg van actualisatie van het beheerplan. De jaarlijkse kapitaallasten zijn erg beperkt.

De investering in een nieuwe sleutelkast betreft een vervangingsinvestering.